Một trong những hồ sơ quan trọng mà khách hàng yêu cầu khi tham gia chào thầu là “Công văn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế”.

Vĩnh Gia Phú tự hào là doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tính đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp không nợ bất kỳ khoản thuế nào của Nhà nước.